Metoda SITA

Metoda SITA przeznaczona jest do efektywnej nauki języków obcych. Umożliwia ona uczniom wejście w stan relaksu, który sprzyja szybkiej i skutecznej nauce. Skuteczność metody SITA miała zostać potwierdzona eksperymentalnie przez profesora Rainera Dietericha na wydziale psychologii Uniwersytetu Bundeswehry w Hamburgu. Na badania Dietericha z 1984 roku powołują się pomysłodawcy i propagatorzy tego systemu nauczania.

Jeszcze kilka lat temu nauczanie języków metodą SITA cieszyło się w Polsce ogromnym zainteresowaniem. Obecnie, entuzjazm potencjalnych uczniów nieco osłabł. Trudno jednak stwierdzić czy za spadek popularności SITY odpowiadają wysokie koszty nauki czy też niezadowalająca skuteczność tej metody nauczania.

Założenia metody

Metoda SITA wymaga stosowania specjalnych okularów (wyposażonych w czujnik oddechu, diody LED i wewnętrzny głośnik) oraz słuchawek. Przed rozpoczęciem właściwej nauki z systemem SITA należy nauczyć się osiągać stan relaksu – w tym celu wystarczy przeprowadzić kilka prób z urządzeniem SITA (bez uruchamiania lekcji języka). Urządzenie SITA przetwarza oddech użytkownika na bodźce świetlne oraz dźwiękowe, prowadząc do wyrównania oddechu, zwiększenia koncentracji i wejścia w stan relaksu.

Każda lekcja metodą SITA ma określony porządek, którego powinno się przestrzegać. Składa się ona z czterech etapów: inicjacji, zapamiętywania, aktywizacji oraz powtarzania. Faza inicjacyjna trwa około 20 minut i polega na przeczytaniu polskiego tekstu z podręcznika, a następnie wysłuchaniu jego obcojęzycznego tłumaczenia przy jednoczesnym śledzeniu tekstu w podręczniku. Faza zapamiętywania trwa około 40 minut. Uczeń powinien wówczas wprowadzić się w stan relaksu, odsłuchać całą lekcję (bez przerw) i pozostać jeszcze 10 minut w stanie wyciszenia. W czasie fazy aktywizacyjnej uczeń rozwiązuje ćwiczenia z podręcznika. Ostatni etap stanowi powtórzenie fazy zapamiętywania z poprzedniej lekcji (40 minut).

Wśród zalet metody SITA wyróżnia się:

- dużą szybkość przyswajania nowego materiału

- umożliwienie bardzo intensywnej nauki języka (nawet kilka godzin dziennie) w stanie pełnego relaksu, w wyniku czego proces zapamiętywania jest znacznie bardziej efektywny niż przy uczeniu się tradycyjnymi metodami

- brak czynników stresogennych: ocen, sprawdzianów, odpytywania oraz pośpiechu

- możliwość samodzielnej nauki w domu, brak konieczności pracy z lektorem

- umiejętność wchodzenia w stan relaksu wpływa na poprawę samopoczucia oraz podwyższa odporność na stres

 

Wady metody SITA:

- brak możliwości ćwiczenia języka w mowie i w kontaktach z innymi kursantami (zwłaszcza w przypadku samodzielnej nauki w domu)

- wysoka cena – zarówno urządzenie jak i same kursy językowe (podręczniki i płyty) są stosunkowo drogie

- konieczność pracy własnej – oczywiście nie jest to wada sama w sobie, jednakże wielu użytkowników SITA oczekuje spektakularnych efektów bez żadnego wysiłku. SITA nie miała być jednak magicznym urządzeniem. Jej działanie ma poprawić zdolności zapamiętywania i tym samym wpłynąć pozytywnie na efektywność nauki języka.

- marginalizacja gramatyki

- szybkość przyswajania materiału spada po pierwszym etapie nauki – najskuteczniejsze wydają się więc kursy krótkookresowe

- nie każdy słuchacz posiada predyspozycje do szybkiego wprowadzania się w stan odprężenia

- niebezpieczeństwo zapadnięcia w sen