Metoda Berlitza

Metoda Berlitza jest starym wynalazkiem. Jej podstawy opracował w XIX stuleciu niemiecki emigrant Maximilian Berlitz. Do sformułowania zasad tej metody nauczania dojść miało przez przypadek...

Metoda Helen Doron

Metoda Helen Doron przeznaczona jest głównie dla dzieci, nawet tych najmniejszych, oraz dla młodzieży. Zakłada się, że w zajęciach uczestniczyć mogą niemowlęta już od trzeciego miesiąca życia...

Metoda SITA

Metoda SITA przeznaczona jest do efektywnej nauki języków obcych. Umożliwia ona uczniom wejście w stan relaksu, który sprzyja szybkiej i skutecznej nauce...

Metoda Callana

Metoda Callana została opracowana w latach 60. ubiegłego wieku przez Anglika Robina Callana. Zyskała ona dużą popularność ze względu na szybkie postępy...

Błędy polskiej edukacji szkolnej w nauczaniu języków obcych

Dlaczego Twoje dziecko po dziewięciu latach nauki języka obcego w szkole wciąż nie jest w stanie przeczytać obcojęzycznej gazety czy zrozumieć obcojęzycznego serwisu informacyjnego? Dlaczego nie czuje się pewnie w kontaktach z rówieśnikami z innych krajów? Dlaczego lekcje języka są dla wielu uczniów przykrym obowiązkiem o nieokreślonej przydatności?

słownik angielskiego
klasa w szkole

Nauka języków obcych w walce z demencją

Na całym świecie rokrocznie przybywa osób cierpiących na choroby mózgu, w tym demencję. Co więcej, choroby te dotykają coraz młodszych ludzi. Szacuje się, że do 2020 roku problem otępienia może dotknąć prawie miliona Polaków (obecnie jest on udziałem około 400 tysięcy Polaków i wykazuje zdecydowaną dominację w grupie kobiet).

Językowa mapa świata

Ponad 7 miliardów ludzi zamieszkujących naszą planetę porozumiewa się obecnie za pomocą około 7 tysięcy języków. Szacuje się jednak, że w najbliższym czasie aż jedna trzecia z nich odejdzie w zapomnienie. Wraz z językami znikną całe kultury, których bogactwo odbija się w języku jak w zwierciadle.

tak
słownik obcy

Kiedy zacząć uczyć dziecko języków obcych

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 maja 2014 roku, do Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego włączono obszar Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Dzięki temu rozporządzeniu, dzieci w Polsce mają możliwość bardzo wczesnego rozpoczęcia bezpłatnej edukacji językowej w trybie instytucjonalnym.

Czy język angielski zastąpi inne języki-

Zdaniem badaczy z MIT Media Lap (wydziału architektury i urbanistyki działającego przy Instytucie Technologii w Massachusetts), o sile oddziaływania języka świadczy nie tyle liczba używających go ludzi, ale fakt przekazywania za jego pomocą dużej ilości znaczących informacji.

Rozpoznanie, że danym językiem posługują się najważniejsi ludzie z całego świata, czyni go bardziej wpływowym (bierze się tu pod uwagę użycia różnego typu – także wirtualne).

język angielski
most na tamizie

Holistyczna metoda nauki języka obcego

Podejście holistyczne w pedagogice oznacza kreatywne i wielozmysłowe nauczanie niewielkich grup uczniów, eliminujące klasyczne (analityczne) reguły oceniania studentów oraz rozliczania ich z poczynionych postępów. Nauczanie metodą holistyczną skupia się bardziej na procesie dochodzenia do wiedzy i zdobywania umiejętności niż na samym wyniku tych działań.